Informator o radu

Visoka škola za komunikacije osnovana je i počela sa radom 2017. godine.

Informator o radu biće objavljen po završetku prve poslovne godine i usvajanju izvašetaja od strane organa Škole.