Moodle platforma

Moodle platforma je u fazi pripreme i počeće sa radom 01.10.2017.