Reč direktora

Prof. Dr Boban Tomić, Direktor Škole

Poštovane/i koleginice i kolege,

Izbor profesije i kvalitetne visokoškolske ustanove na kojoj ćete studirati, sigurno su vaši najvažniji izazovi tokom školovanja. Prepoznati prava zanimanja, koja će u budućnosti biti tražena i pronaći pravu visokoškolsku ustanovu na kojoj ćete steći potrebna znanja i veštine za odabrano zanimanje, ključ je karijernog uspeha! Sigurno se u tome slažemo!

Visoka škola za komunikacije je najmlađa visokoškolska ustanova akademskih studija u Srbiji i osnovani smo sa ciljem da obogatimo profesionalni izbor i obezbedimo sve što je studentima potrebno za uspešno ovladavanje znanjima i veštinama za razvoj karijere. Studiranje vidimo kao posvećeni proces u kome se spajaju znanje i iskustvo nastavnika sa ambicijom i interesovanjem studenata. U dinamičnoj interakciji takvog susreta studentima omogućavamo sticanje najvažnijih znanja i veština za razvoj ključnih kompetencija sa kojima će moći da napreduju kroz svet rada i daljeg učenja. Posvećeni smo tome da naši budući diplomci budu traženi na način da poslovi i šanse pronalaze njih.

Komunikologija i kulturologija su osnovne nastavno-naučne oblasti za koje smo akreditovani, ali naše razvojne projekcije znatno su šire i pokrivaju polje društveno-humanističkih nauka. Akreditovani smo za obrazovanje diplomiranih komunikologa medija i komunikacija, diplomiranih kulturologa savremene kulture, mastera komunikologije i mastera kulturologije. U procesu obrazovanja rukovodimo se najvišim principima i standarnima modernog visokoškolskog obrazovanja, na način kako ga prepoznaje i projektije akademska i naučna zajednica u Srbiji kroz važeće zakone, propise i standarde.

Studiranje za profesije u kulturi, medijima i komunikacijama danas je veoma popularno, ali ga vidimo kao izazovan poduhvat, pun šansi i mogućnosti da se steknu mnoga znanja, veštine i obogate lične i socijalne kompetencije studenata. Naši programi su dizajnirani na moderan način, kroz analizu i istraživanje savremenih studija u Srbiji i svetu, došli smo do kvalitetnog nastavnog plana koji stvara vrhunske mlade stručnjake za oblasti kulturologije i komunikologije. Uslovi studiranja kod nas su prilagođeni pojedincu. Rad u malim grupama, posvećenost i odabir nastavnih metodilogija, pedagoških, didaktičkih i logističkih resursa garantuju da će studiranje biti sadržajan, kreativan i odgovoran proces.

Mi negujemo kulturu široke društvene integracije i saradnje unutar akademskog sektora ali i sa privrednim, naučnim, stručnim institucijama iz Srbije, regiona i sveta. Opredeljeni smo primeni i razvoju procesa studiranja na principima Bolonjske deklaracije i negujemo saradnju i mobilnost u evropskom obrazovnom prostoru. Naše diplome verifikatori su stečenih kompetencija koje će biti vrednovane i tražene u širem akademskom i stvaralačkom prostoru Srbije i sveta.

Očekujemo da nam se pridružite! Bilo kao student, saradnik, istraživač, naučnik … Saradnja je svima potrebna a razmenjujući međusobna znanja i veštine, unapređujemo i sebe i zajednicu kojoj pripadamo. Verujem da ćete u vrednostima koje zastupamo i principima kojima se rukovodimo, otkriti sopstvenu razvojnu perspektivu.

U moje lično ime i u ime svih nastavnika i saradnika želim vam srdačnu dobrodošlicu i obećavam vam potpunu posvećenost, rad, saradnju, obostran uspeh i zadovoljstvo rezultatima!

O svemu što vas može zanimati u vezi studija informisaće vas naši savetnici.

Hvala Vam i dobrodošli!

Prof. Dr Boban Tomić, Direktor VŠK