Nove tehnologije

Pored korišćenja elektronskih servisa za komuniciranje, učenje i različite vrste evidencija, Škola obezbeđuje primenu novih tehnologija i u drugim segmentima rada, posebno u praktičnoj nastavi.

Moderna računarska učionica obezbeđuje studentima upoznavanje sa savremenim informatičkim znanjima koja će biti primenljiva u praksi. Multimedijalni studio obezbeđuje studentima da kroz različite grupe obaveznih i izbornih predmeta savladavaju nove softverske i hardverske tehnologije u video produkciji, foto produkciji, audio produkciji i filmu. Studentima se pruža prilika da ovladaju znanjima i veštinama rada u softverskim paketima za audio, video i foto editing, proizvodnju video materijala i digitalnom fotografijom.

Ove i mnoge druge veštine upražnjavaju se krot upoznavanje sa novim softverskim i hardverskim tehnologijama čija primena u svetu rada je u toku ili će tek doći.