Studentski parlament

Studentski parlament je jedan od organa Škole i institucija u kojoj pravo rada i učešća imaju svi studenti Škole.

Studentski parlament radi na osnovu svog Pravilnika i Poslovnika.

Studentskim parlamentom rukovodi Predsednik Studentskog parlamenta student Luka Rangelov.

Kontakti:

+381 11 26 04 608

parlament@viskom.ac.rs