Stota godina lista Borba

Na današnji dan – 19. februara 1922. godine u Zagrebu je izašao prvi broj najstarijih levičarskih dnevnih novina Borba čiji izdavač je bila tadašnja Komunistička partija Jugoslavije. Borba je izlazila u Zagrebu sve do zabrane 13. januara 1929. godine kada je usled Šestojanuarske diktature sprečen rad ovog lista. Borba je obnovljena nakon izbijanja rata u Jugoslaviji a izlazila je u Ceo tekst …