LJubiša Despotović

Redovni profesor

Osnovne studije završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu a magistarsk studije na Fakultetu političkihnauka Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Politička modernizacija Srbije 19 veka u delu Slobodana Jovanovića” odbranio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Objavio je mnonografije “Sociologija demokratije, “Srpska politička moderna”, “Srpska geopolitička paradigma”, “Geopolitika destrukcije”, “Konstrukcija i dekostrukcija identiteta”, “Ekološka paradigma”. Objavio je veći broj naučnih radova u domaćoj i međunarodnoj naučnoj periodici.
Dugogodišnje pedagoško iskustvo sticao je kao profesor, na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu, Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu i Fakultetu za evropske pravne i političke studije u Novom Sadu.

Naučni je saradnik Instituta za političke studije u Beogradu. Osnivač je i glavni i odgvoorni urednik naučnog časopisa Kultura polisa (M51) iz Novog Sada.

Učesnik je većeg broja domaćih i međunarodnih naučnih konferencija i skupova.