Dušan Hadži Nikolić

Dobro medijsko obrazovanje treba da sadrži, pored osnovnih teorijskih znanja, i dobru praksu jer su novinarstvo i mediji pre svega zanat. A svaki zanat se najbolje uči u praksi i već u toku studija. Teorijska i praktična znanja tokom studiranja produkuju dobrog novinara a to sigurno možete steći na Visokoj školi za komunikacije!