Matija Milivojević

Ono što me je privuklo da upišem VisKom jesu zanimljivi programi, iskusni profesori sa praktičnim veštinama kao i rad u malim grupama tokom koga su profesori posvećeniji studentima. Većina predavanja više liče na diskusije kojima dolazimo u kontakt sa mnogo različitih mišljenja i pogleda i lakše shvatamo gradivo koje se obrađuje.