Način upisa

Studiranje na Visokoj školi za komunikacije počinje upisom a završava se diplomiranjem na izabranom studijskom programu. Upis novih studenata vrši se svake godine prema važećem kalendaru upisnih aktivnosti. Škola objavljuje Konkurs za upis studenata sa detaljnim uslovima i procedurama upisa. Konkurs možete pogledati ovde.

Ko može da se upiše na VisKom?

Pravo upisa imaju kandidati koji su završili četvorogodišnju srednju školu i položili prijemni ispit. U slučaju većeg broja kandidata od broja upisnih mesta, prednost se daje kandidatima sa više osvojenih bodova prema kriterijumima Konkursa.

Škola priznaje prijemne ispite koji su položeni na drugim visokoškolskim ustanovama ili studijskim programima. 

Upis na VisKom mogu ostvariti i studenti drugih fakulteta i visokih škola akademskih studija, kako iz Srbije tako i iz inostranstva, direktnim prelaskom a prema pravilima studija.

Predupisni rok

Predupisni rok uobičajeno počinje prvog radnog dana prolećnog semestra i on označava početak perioda aktivnih priprema za upis. Tokom predupisnog roka Škola poziva buduće studente na informativne sesije, promocije i ostale oblike upoznavanja sa studijama i Školom. Tokom predupisnog roka vrši se preliminarno prijavljivanje zainteresovanih kandidata.

Upisni rokovi

Upisni rokovi su u junu i septembru za narednu školsku godinu a sve upisne radnje u ovim rokovima sprovode se prema kalendaru i kriterijumima navedenim u Konkursu.

Broj mesta je ograničen!

Škola upisuje broj studenata koji je predviđen Dozvolom za rad i planovima rada i to:

Studijski programiESPB/ECTSUkupan broj studenataBroj slobodnih mesta
Osnovne akademske studije Komunikacije2403030
Osnovne akademske studije Savremene kulture2403030
Master akademske studije Kultura i komunikacije602525

Dokumenti potrebni za prijavu na Konkurs

Prilikom prijavljivanja na Konkurs kandidati obavezno dostaljaju sledeće dokumente:

 • Prijava na Konkurs, popunjava se na obrascu Škole prilikom predaje dokumenata
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstva iz sva četiri razreda srednje škole
 • Diploma završene srednje škole

Uz dokumentaciju za prijavu na Konkurs kandidati mogu dostaviti i sledeće vrste dodatne neobavezne dokumentacije kojom će se dokazati obrazovne kompetencije kandidata:

 • Motivaciono pismo, maksimalno jedna strana teksta
 • Motivacioni video rad, maksimalnog trajanja do 2,5 minuta, dostavljen na CD-u ili emailom, ili linkom na URL.
 • Dokaze o ostvarenim rezultatima na takmičenjima, konkursima i drugim priznanjima važnim za stručnu oblast
 • Druge važne radove i rezultate koji mogu svedočiti o kompetencijama kandidata

Svi navedeni dokumenti, kako obavezni tako i neobavezni, mogu se dustaviti elektronskim putem kao skenirani fajlovi s tim što se u slučaju i prilikom upisa na Školu moraju svi dostaviti u originalu.

Dokumenti potrebni za upis

 • Index i ŠV obrasci, besplatno se dobijaju u Školi prilikom predaje dokumenata za upis
 • Dve iste portretne fotografije dimenzija 3,5 cm x 4,5 cm na svetloj pozadini
 • Dokaz o uplati upisne rate školarine (20% iznosa godišnje školarine) na tekući račun Škole

Kako započeti proceduru upisa?

Ukoliko još uvek niste sigurni koji smer bi ste želeli da studirate, obratite se našoj službi za dodatne informacije i savete u vezi odabira pravog smera. Ukoliko ste se odlučili za smer potrebno je da kontaktirate našu službu popunjavanjem online prijave.