Celoživotno obrazovanje

U skladu sa našom misijom i opredeljenjem da razvijamo moderne obrazovne koncepte, poklanjamo naročitu pažnju razvoju programa celoživotnog obrazovanja i usavršavanja.

Celoživotno obrazovanje obuhvata organizovano učenje dok je celoživotno učenje širi pojam koji podrazumeva i spontano, nenamerno i neorganizovano sticanje znanja tokom celog života.

Ideja celoživotnog učenja podrazumeva sistematično učenje u svim životnim dobima (od rane mladosti do starosti) ali i u svim oblicima u kojima se ono može realizovati (formalno, neformalno i informalno).

U okviru posebne organizacione jedinice Škola realizuje različite programe celoživotnog obrazovanja i učenja, kao i stručnog usavršavanja. Programi su podjednako namenjeni nastavnom i nenastavnom osoblju naše Škole kao i svim kolegama iz akademske i šire zajednice, kao i studentima.

Ukoliko ste zainteresovani da pohađate neke programe javite nam se a Škola blagovremeno objavljuje pozive i obaveštenja za zakazane programe.

PROGRAMI CELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA

“Nove tehnologije u metodologiji naučno istraživačkog rada” – Jačanje kapaciteta za samostalni i grupni naućno istraživački razvoj uz primenu novih softverskih i ICT rešenja i tehnologija.

“Upravljanje projektima u visokom obrazovanju” – razvoj kompetencija i alata za uspešno pisanje, apliciranje i realizaciju projekata u visokom obrazovanju.

“Razvoj kjurikuluma i upravljanje akademskom karijerom” – jačanje kompetencija u oblasti karijernog razvoja akademskog osoblja.

LETNJE ŠKOLE

“Letnja škola istorije kulture i umetnosti: Kulturno nasleđe Balkana” – jačanje kapaciteta za umrežavanje i istraživanje u prekograničnom domenu. Budva, Crna Gora, 10. do 20. jun.

“Letnja škola zelenih komunikacija” – razvoj kompetencija za ekološki osvešćeno novinarstvo i javnu afirmaciju principa održivog razvoja. U saradnji sa Nacionalnim parkom “Tara”. Vreme održavanja: Planina Tara, 01. do 15. jul.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

“Komunikacija – najbolja informacija, razvoj komunikacionih kompetencija u pedagoškoj praksi” – program stručnog usavršavanja pedagoškog osoblja u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju. Program je akreditovan kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Vrednost 16 bodova.