O nama

Visoka škola za komunikacije je samostalna visokoškolska ustanova akademskih osnovnih i master studija, specijalizovana za programe kulture, medija i komunikacija. Škola obrazuje buduće diplomirane i master komunikologe i kulturologe po savremenim nastavnim programima četvorogodišnjih akademskih studija sa 240 ECTS.

Obrazovni profil Škole:

  • Osnovne akademske studije Savremene kulture koje obrazuju kadrove za rad i akademsku karijeru u institucijama kulture, ustanovama, obrazovanju, javnom i poslovnom sektoru. Stečen akademski naziv Diplomirani kulturolog (Bliža odrednica u Dodatku diplomi: Diplomirani kulturolog savremene kulture).
  • Osnovne akademske studije Komunikacije, koje obrazuju kadrove za rad i akademsku karijeru u oblastima medija i novinarstva, marketinga i odnosa s javnošću. Stečen naziv Diplomirani komunikolog (Bliža odrednica u Dodatku diplomi: Diplomirani komunikolog medija i komunikacija).
  • Master akademske studije Kultura i komunikacije obrazuju kadrove za akademsku karijeru i uključivanje u radni proces sa stečenim zvanjem Master kulturolog ili Master komunikolog.

Organizacione povoljnosti Škole su:

  • Nastavni programi dizajnirani prema interesovanjima mladih akademaca ali i sveta rada, čime doprinosimo učenju i sticanju profesionalnih kompetencija potrebnih za efikasno uključivanje u svet rada i daljeg akademskog razvoja.
  • Rad u malim grupama omogućava fokusiranost studenata i nastavnika i podiže nivo saradnje u učenju.
  • Razvoj ličnih veština i kreativnih sposobnosti studenata postižemo kroz aktivnosti i segmente kreativnog rada sa studentima u našim radionicama.
  • Paket unapređenih usluga pruža studentima povoljnosti u organizaciji, upravljanju vremenom i resursima tokom studija.
  • Stipendije za određene kategorije studenata i najbolje studente.

Za sve navedene, kao i druge prednosti studiranja na Visokoj školi za komunikacije potražite detaljnije informacije na odgovarajućim web stranama ili nas kontaktirajte elektronskom poštom ili telefonom.

S poštovanjem, Vaša

Visoka škola za komunikacije

Terazije 27/V

11 000 Beograd

t:+381 11 26 04 608  m:+381 64 980 60 60 viskom@viskom.ac.rs