Savremene kulture

Program iz oblasti kulturologije koji obrazuje i razvija buduće diplomirane kulturologe koji ostvaruju profesionalnu karijeru u ustanovama kulture, umetnosti, obrazovanja, zaštite kulturnih dobara, javnim institucijama, diplomatiji, muzejima, bibliotekama, arhivima, zadužbinama i drugim javnim i korporativnim institucijama.

Ciljevi ovog programa uključuju:

 • razvoj znanja i sposobnosti za razumevanje, tumačenje i orijentaciju u savremenim kulturama i njihovog uticaja na moderno društvo
 • pružanje znanja, razvoj veština i sposobnosti za rešavanje realnih problema struke, uz korišćenje stručne literature
 • razvijanje sposobnosti kreativnog i kritičkog mišljenja, kao i samopoštovanje studenata
 • sticanje veština snalaženja u realnim situacijama, kao i rada u timu
 • osposobljavanje za dalji lično usavršavanje i školovanje na master i doktorskim akademskim studijama.

Završetkom akademskog studijskog programa Savremena kultura studenti stiču 240 ECTS i akademsko zvanje Diplomirani kulturolog.

.

Po završetku ovog programa diplomirani kulturolog poseduje obrazovanje, znanja i veštine za rad u:

Kulturne industrijeJavne institucije*Poslovi*
Kulturni centri
Festivali i kulturne manifestacije
Kulturni projekti i pokreti
Izdavačke kuće
Filmska i TV produkcija
Turizmološki projekti
Međunarodne organizacije
Upravljanje projektima u kulturi

Muzejske institucije
Arhivske institucije
Bibliotečke ustanove
Zavodi i instituti
Zaštićena kulturna dobra
Zaštićena prirodna dobra
Etnologija, folkloristika
Stručne škole
Stručni referent
Rukovodilac službe
Savetnik
Koordinator
Vođa tima
Izvršni menadžer
Projektni menadžer
Profesor, nastavnik

* Za neke poslove u javnim institucijama potrebni su stručni ispiti i/ili dodatne kvalifikacije

.

Nastavni plan OAS Savremene kulture

.

Prva godina
Druga godina
Treća godina
Četvrta godina

Prvi semestar

 • Istorija kulture i umetnosti
 • Psihologija
 • Informatika 1
 • Engleski jezik 1
 • Izborni predmet 1 (Nemački jezik 1 ili Francuski jezik 1)
 • Izborni predmet 2 (Kulturne institucije ili Sajber kultura)
 • Izborni predmet 3 (Muzeologija ili Korporativna filantropija i zadužbine)

Drugi semestar

 • Teorije kulture i umetnosti
 • Medijska kultura
 • Stilski periodi i formacije
 • Postmodernizam
 • Akademsko pisanje
 • Engleski jezik 2
 • Izborni predmet 4 (Nemački jezik 2 ili Francuski jezik 2)

Treći semestar

 • Uvod u istoriju umetnosti
 • Osnove komunikologije
 • Informatika 2
 • Engleski jezik 2
 • Izborni predmet 5 (Nemački jezik 3 ili Francuski jezik 3)
 • Izborni predmet 6 (Kultura i mediji ili Religija i kultura)
 • Izborni predmet 7 (Razvoj knjige i pisma ili Vizuelna umetnost)

Četvrti semestar

 • Osnove kulturne antropologije
 • Odnosi sa medijima
 • Digitalna humanistika
 • Uvod u estetiku
 • Jezik, pismo, komunikacija
 • Engleski jezik 4
 • Izborni predmet 8 /Nemački jezik 4 ili Francuski jezik 4)

Peti semestar

 • Estetika
 • Istorija umetnosti
 • Geopolitika i kultura
 • Engleski jezik 5
 • Izborni predmet 9 (Filmska umetnost ili Osnove dizajna)
 • Izborni predmet 10 (Pozorišna umetnost ili Fotografija)

Šesti semestar

 • Osnove metodologije istraživanja kulture
 • Savremene kulturne teorije
 • Kreativne industrije
 • Arhivistika
 • Popularna kultura
 • Engleski jezik 6

Sedmi semestar

 • Zaštita spomenika kulture
 • Kulturne industrije
 • Kulturno nasleđe Balkana
 • Engleski jezik 7
 • Izborni predmet 11 (Kultura i grad ili Kultura sećanja)
 • Izborni predmet 12 (Marketing kulturnih institucija ili Preduzetništvo u kulturi)

Osmi semestar

 • Osnove upravljanja projektima kulture
 • Kulturne institucije Srbije
 • Intelektualna svojina
 • Evropske kulturne politike
 • Multimedijalna kultura
 • Engleski jezik 8

.

Školarina se plaća u mesečnim ili ugovorenim ratama. Za jednokratnu uplatu godišnje školarine važi dodatni popust.

Za sve informacije pozovite 011 26 04 608, 064 980 60 60 ili nam pišite na mejl viskom@viskom.ac.rs. Prijavu zainteresovanosti za upis možete poslati i popunjavanjem online formulara u nastavku strane.

.