Diplome

Osnovne akademske studije

Osnovni akademski studijski programi na VŠK traju četri godine (8 semestara) i nakon uspešno savladanog programa studenti osvajaju 240 ECTS/ESPB.

  1. Osnovni akademski studijski program Komunikacije nakon diplomiranja obezbeđuje diplomcima akademsko zvanje Diplomirani komunikolog. Bliži opis stečenog zvanja odnosno profesionalni status u dodatku diplomi glasi Diplomirani komunikolog medija i komunikacija.
  2. Osnovni akademski studijski program Savremene kulture nakon diplomiranja obezbeđuje diplomcima akademsko zvanje Diplomirani kulturolog. Bliži opis stečenog zvanja odnosno profesionalni status u dodatku diplomi glasi Diplomirani kulturolog savremene kulture.

Master akademske studije

Master akademski studijski program na VŠK traje dva semestra i nakon uspešno savladanog programa studenti osvajaju 60 ECTS/ESPB.

Master akademski studijski program Kultura i komunikacije ima dva modula:

  1. Modul Komunikacije nakon diplomiranja obezbeđuje polaznicima akademsko zvanje Master komunikolog. Bliži opis stečenog zvanja odnosno profesionalni status u dodatku diplomi glasi Master komunikolog medija i komunikacija.
  2. Modul Savremene kulture nakon diplomiranja obezbeđuje polaznicima akademsko zvanje Master kulturolog. Bliži opis stečenog zvanja odnosno profesionalni status u dodatku diplomi glasi Master kulturolog savremene kulture.