Uslovi korišćenja WI-FI

Korišćenjem pristupa internetu preko WLAN/HotSpota Visoke škole za komunikacije direktno prihvaćate logovanje i evidentiranje mrežne aktivnosti koja se obavlja putem Vašeg uređaja dok je spojen u našu mrežu. Molimo Vas da pročitate i proučite sledeće:
1. Funkcionisanje WLAN/HotSpota zavisi od više fizičkih faktora, kao i o prikljućenom klijentu. WLAN/HotSpot je sistem bežičnog prenosa informacija na kojem može doći do pogoršanja i grešaka u funkcionisanju i vezi uopšte.
2. Prenos podataka nije enkriptiran, niti zaštićen na bilo koji način. S obzirom da se radi o mreži koja je dostupna većem broju osoba nepovezanih sa Visokom školom za komunikacije, mi nismo u mogućnosti (niti se možemo smatrati odgovornim) za uspostavljanje bilo kakvog sistema zaštite, nadzora ili upravljanja. Takođe, Visoka škola za komunikacije ne snosi odgovornost za zloupotrebu od strane klijenta ili trećih osoba koje se konektuju, ili bi se mogle konektovati na mrežu, uključujući bez ograničenja: gubitak, krađu i bilo kakvu drugu manipulaciju podataka, neovlašteno prikupljanje osobnih podataka, poslovne ili službene tajne, ili kakvih drugih poverljivih informacija, kao ni bilo kakvo oštećenje hardvera ili softvera ili pak drugih nepovoljnih ili neželjenih posledica korišćenja WLAN/Hotspota.
3. Nema garancije za pouzdano funkcionisanje WLAN/HotSpota.
4. Korisnik preuzima punu odgovornost da je spojeni sistem (prenosni računar, smartfon ili drugi uređaj), uključujući i operativni sistem, programske aplikacije i prezentacije podataka, slobodan od bilo kakvog zlonamjernog koda. U slučaju povrede, sam korisnik će biti odgovoran za bilo kakvu štetu (direktnu, indirektnu i posledičnu štetu) do koje bi moglo doći.
5. WLAN/HotSpot nije zaštićen od neovlašćenog praćenja i krađe podataka korisnika te nije osigurana nikakva pouzdana zaštita podataka pohranjenih na sistemu korisnika.
6. Zloupotreba WLAN/HotSpota u komercijalne, protivzakonite ili krivične aktivnosti je strogo zabranjena te se posebno navode: prenos spam poruka, pretnji, opscenog sadržaja, zlostavljanja ili bilo kakve radnje koje bi mogle vređati korisnike, nanošenje štete drugim korisnicima ili sistemima, korišćenje peer-2-peer mreža ili drugih sistema za učitavanja i nuđenje sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravima.
7. Korisnik snosi punu odgovornost za štetu (direktnu, indirektnu i posledičnu) prouzrokovanu trećim licima te će naknaditi pružaocu usluge WLAN/HotSpota svu štetu i trošak koja bi mu mogla nastati kao posledica korišćenja te usluge od strane korisnika.
8. Korisnik usluge WLAN/HotSpota može biti jedino osoba starija od 18 godina.