Upravljanje kvalitetom

Jedan od naših prioriteta i strateških ciljeva jeste razvijen i moderan sistem upravljanja kvalitetom, koji se primenjuje u svim aspektima poslovanja. Upravljanje kvalitetom razumemo i primenjujemo kao stalan proces u čijem ishodištu su kvalitetna i produktivna nastava, zadovoljstvo studenata, zaposlenih i šireg okruženja. Upravljanje kvalitetom realizujemo primenom različitih standarda u segmentima poslovanja a posebno u realizaciji nastavnih i naučnih aktivnosti.

Škola u svom radu primenjuje Zakonom i podzakonskim aktima propisane norme za samovrednovanje i spoljnju proveru kvaliteta visokoškolske ustanove i akreditovanih studijskih programa.

Na osnovu usvojene Politike kavliteta i prateće Izjave definisana je Strategija obezbeđenja kvaliteta i Akcioni plan za sprovođenje strategije. Svi dokumenti su harmonizovani sa Pravilnikom o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova.

Politika kvaliteta

Visoka škola za komunikacije neguje kulturu kvaliteta. Svi zaposleni će posvećeno raditi na razvoju kvaliteta.

Zaposleni će poštovati osnovni postulat kvaliteta Škole: Samo neprekidnim povećanjem sopstvenih kompetencija obezbediće se potreban kvalitet studijskih programa, nastavnog procesa, naučno-istraživačkog, umetničkog i stručnog rada, nastavnika i saradnika, studenata, uxbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa, upravljanja visokoškolskom ustanovom, nastavne podrške, prostora, opreme i finansija. Visoka škola za komunikacije ostvaruje blisku saradnju sa srodnim visokoškolskim ustanovama, naučno-istraživačkim institucijama, privrednim subjektima i drugim organizacijama iz zemlje i inostranstva radi razmene znanja i informacija u cilju primene najbolje prakse.

Izjava o kvalitetu

Gradimo kulturu izvrsnosti kroz kreativan pristup rešavanju problema struke i interkulturni dijalog. Komunikacije vode ka saznanju o najboljoj praksi kojoj će škola stalno težiti.