Radionice i projekti

Akademska nastava u praksi najčešće predstavlja klasičan teorijski rad sa prenaglašenim ex catedra predavanjima. Takav pristup smatramo zastarelim i nefunkcionalnim. Smatramo da savremena akademska nastava mora da odgovori na zaheteve visokih standarda i kvaliteta koji su saobraženi ishodima učenja.

Nastavu na školu organizujemo kao skup aktivnosti sticanja teorijsko saznajnog i praktično primenjljivog gradiva. Pored klasičnih predavanja na časovima teorijske nastave, koja su po svojoj strukturi inovativna i zanimljiva, Škola organizuje i rad i angažovanje studenata na različitim programima kreativnih radionica i stvaralačkih projekata.

Cilj rada u radionicama jeste da se teorijska saznanja praktično povežu sa iskstvenim saznanjima i da se tako unaprede znanja i veštine studenata.

Škola organizuje rad studenata u kreativnim radionicama u manjim grupama, pod nadzorom nastavnika praktčne nastave i nastavnika veština u opremljenim uslovima i uz savremenu tehničku podršku.

Za praktično savladavanje nastavnog gradova, razvoj veština i umeća Škola organizuje rad studenata kroz sledeće kreativne radionice:

RTV Media Akademija

Foto Video Produkcija

Književna radionica

Debatni krug

Ostale vidove i tematske kreativne radionice Škola može organizovati na zahtev i prema interesovanju studenata.