Vizija

Škola razvija resurse i programe za potrebe studenata i društvene zajednice, čime obrazuje akademske stručnjake visoko kompetentne za primenu naučnih i stručnih dostignuća u radnoj praksi i sopstveni produktivni razvoj.

 

Viziju Škole upotpunjavaju i sledeće referentne vrednosti:

Škola ima savremene studijske programe dizajnirane i usmerene ka primenljivim kompetencijama diplomiranih studenata i njihovoj afirmaciji u radnom okruženju, u Srbiji.

Škola raspolaže unutrašnjim resursima: visoko posvećenim, predanim, motivisanim i kompetentnim nastavnim i nenastavnim osobljem, materijalno-tehničkim, tehnološkim, didaktičkim, metodičkim i metodološkim okruženjem, organizacijom i izvorima finansiranja, koji podupiru kreativan akademski ambijent, obezbeđuju poverenje i podršku zaposlenih, studenata i njihovih porodica, akademske i društvene zajednice.

Škola razvija naučno-istraživački rad sa ciljem da nauka podstiče i pomaže društveni i provredni razvoj Srbije, afirmiše mlade naučnike i pribavlja sredstva za proširenu reprodukciju u Školi. Samovrednovanje i politika kvaliteta obezbeđuju integritet i dugoročno očuvanje i unapređenje vrednosti Škole na dobrobit osnivača, zaposlenih, studenata, akademske i najšire društvene zajednice.