Unapređene usluge

Svi studenti Visoke škole za komunikacije prilikom upisa školske godine i tokom trajanja studiranja imaju posebne pogodnosti koje im Škola omogućava kao meru podsticaja na uspešno pohađanje studija i kvalitetan rad.

Uz punu cenu školarine studenti dobijaju program unapređenih usluga koji sadrži sledeće:

 • Osnovni udžbenik ili hrestomatija za svaki predmet
 • Radna sveska i pisaći pribor za svaki predmet
 • Nastavni materijali za sva predavanja koji sadrže
  • Prezentacije
  • eTestovi
  • Spisak literature
 • Korišćenje računara za rad u prostorijama škole
 • Moodle platforma za e-učenje
 • Studentski e-portal sa sledećim sadržajima
  • Elektronski lični profil
  • Elektronska prijava ispita
  • Elektronski rezultati ispita i provera znanja
  • E-komunikacija sa svim službama VŠK
  • Elektronska adresa u formatu ime.prezime@viskom.ac.rs
  • Lični nalozi za e-učenje i Moodle platformu
 • Korišćenje servisa na portalu Škole
 • Besplatan wi-fi internet pristup u prostorijama Škole
 • Korišćenje elektronske biblioteke
 • Jedan sertifikovani trening razvoja ličnih veština godišnje
 • Pristup i učenje u svim kreativnim radionicama Škole
 • Godišnja članarina u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“
  • Ukoliko se koriste neki od popusta na punu cenu školarine, udžbenici i pribor su isključeni iz paketa a svi ostali sadržaji ostaju na raspolaganju.