Studiraj na Visokoj školi za komunikacije…

Studiranje kod nas donosi brojne povoljnosti za studente. Rad u manjim grupama podstiče studente na kreativnost, uključenost i produktivnost u nastavi i vannastavnim aktivnostima. Nastava u manjim grupama omogućava nastavnicima veću posvećenost studentima, bolju interakciju i usmerenost na saradnju u savladavanju nastavnog gradiva.

Diplomirane i master komunikologe i kulturologe upošljavaju: Institucije kulture, kulturni centri, galerije, muzeji, obrazovne institucije, biblioteke, stručni i inspekcijski poslovi u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi za oblast kulture i komunikacija, mediji, istraživači javnog mnjenja, marketinške agencije, agencije odnosa s javnošću, domaće i strane poslovne kompanije i korporacije na rukovodećim i referentskim pozicijama i brojne druge organizacije.

 

Prednosti studiranja kod nas:

 • U punu cenu školarine uključeni su svi nastavni materijali i e-udžbenici  
 • Povoljne cene i plaćanje školarine na rate
 • Podrška studentima kroz stipendije i olakšice
 • Odličnim studentima dodatni popusti
 • Mentorski rad u manjim grupama 
 • Obezbeđena kvalitetna stručna praksa
 • Pohađanje kreativnih radionica i učešće u projektima Škole
 • Dva strana jezika tokom studija
 • Korišćenje e-portala i platforme za e-učenje
 • Primena novih tehnologija u praktičnoj nastavi
 • Evropski priznata diploma po Bolonjskoj deklaraciji
 • Realne šanse zaposlenja po završetku studija

 

 

Naši studenti kažu

 

 

Pozovi sa mobilnog +381649806060