Stipendije

U želji da stvaramo povoljne uslove za sve i studiranje učinimo dostupnim i onima kojima životne okolnosti to ne omogućavaju, razvili smo programe naših stipendija i podrške.

Omogućavamo sledeće stipendijske programe:

  1. Potpune stipendije: Potpunu stipendiju koja pokriva 100% troškova školarine odobravamo za drugog studenta ukoliko iz iste porodice dolazi dvoje studenata. Tokom predupisnog i upisnog roka svake školske godine razmatramo prispele zahteve za dodelu potpune stipendije koja uključuje pokrivanje troškova godišnje školarine i nakon selekcije dodeljujemo stipendije studentima koji ispunjavaju uslove za dodelu potpune stipendije.
  2. Delimične stipendije: Po istoj proceduri, kao i za potpune stipendije, odobravamo umanjenje školarine za studente koji nemaju žive roditelje. Takođe, studenti koji imaju izrazite potrebe za zdravstvenom negom i/ili terapijskim tretmanima mogu dobiti dodatne popuste. Studentima koji u toku školske godine redovno pohađaju nastavu, imaju prosek preko 9,00 ili pokazuju angažovanje i uspeh u savladavanju nastave odobravamo dodatne popuste i stipendije u skladu sa planovima za svaku školsku godinu.

Više detaljnijih informacija i procedure u vezi sa stipendijama i olakšicama tražite u našoj Studentskoj službi ili pošaljite upit na e-mail viskom@viskom.ac.rs