Cene školarina

Cena godišnje školarine (sa uračunatim popustom od 20%) na osnovnim akademskim studijama iznosi 140.000,00 dinara. 

Cena godišnje školarine (sa uračunatim popustom od 20%) na master akademskim studijama iznosi 160.000,00 dinara.

Škola odobrava popust na školarine za sve studijske programe u iznosu 10.000,00 dinara, ukoliko se vrši uplata godišnjeg iznosa školarine unapred.

Škola izlazi u susret i odobrava posebne popuste studentima bez roditeljskog staranja i osobama sa invaliditetom.

Studentima koji u toku školske godine redovno pohađaju nastavu, pokazuju angažovanje i uspeh u savladavanju nastave odobravamo dodatne popuste i stipendije u skladu sa planovima za svaku školsku godinu.

Školarina se plaća u mesečnim ili ređim ratama u dogovoru sa studentima prilikom upisa. 

 

Primer obračuna visine školarine izgleda ovako:

Studijski programPuna cenaCena sa popustomRata prilikom upisaRata tokom 12 meseci
OAS Komunikacije160.000,00 Din140.000,00 Din32.000,00 Din9.000,00 Din
OAS Savremene kulture160.000,00 Din140.000,00 Din32.000,00 Din9.000,00 Din
Master Kultura i komunikacije200.000,00 Din160.000,00 Din40.000,00 Din10.000,00 Din

 

Svi studenti dobijaju besplatne radne materijale i to:

  • Prezentacije e-testovi i spisak literature
  • Beležnice i olovke
  • Udžbenike čiji izdavač je Škola
  • e-Hrestomatiju odabranih tekstova za nastvane predmete
  • Korišćenje e-platforme za učenje
  • Elektronska komunikacija sa službama Škole
  • Korišćenje elektronske biblioteke