Želiš moderne i kreativne studije?

Studije komunikacija, medija i kulture uvode studente u svet savremenih profesija i traženih zanimanja. Osnovne akademske studije od četrii godine i Master studije od godinu dana pomoći će ti da sebe vidiš i vodiš na najbolji način. Saznaj sve o tome.

Nastava je dinamična, afirmiše ličnu inicijativu i podstiče dijalog, razmenu ideja, mišljenja i stavova među studentima i nastavnicima. Izvodi se u kreativnom ambijentu, u malim grupama i mentorski rad, uz upotrebu savremene kompjuterske opreme i softvera koji omogućavaju efikasno učenje.

Tokom školovanja omogućeno je studentima da sami biraju više od 1/3 predmeta u toku studija. Naši studenti tokom studija pohađaju 2 od 3 ponuđena svetska jezika kroz sledeće izborne predmete – Engleski jezik, Francuski jezik i Nemački jezik.

Podršku učenju i nastavi pruža biblioteka i elektronska biblioteka, kao i elektronski softver Moodle. Praktična nastava organizovana je tako da podstiče i ohrabruje studente da se što efikasnije osamostale i uključe u svet stvaralaštva i rada.