O Programu Erasmus+

Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti:

  • obrazovanje,
  • mladi i
  • sport.

U najširem smislu, program Erazmus+ u oblasti obrazovanja ima sledeće prioritete:

  • unaprediti i podržati razvoj svih nivoa obrazovanja,
  • ojačati veze između formalnog, neformalnog i informalnog učenja,
  • osnažiti vezu obrazovanja sa svetom rada,
  • stvoriti dodatne vrednosti za evropski prostor obrazovanja,
  • povezati zemlje članice u definisanju obrazovnih politika.

U fokusu programa Erazmus+ je jačanje potencijala mladih za aktivno učešće u građanskom društvu, razvoj liderskih veština, solidarnosti i razumevanja između kultura.

U oblasti sporta, prioritet su saradnja i umrežavanje sportskih organizacija i podrška projektima koji mogu indirektno da doprinesu ublažavanju društvenih i ekonomskih aspekata fizičke neaktivnosti.

Erazmus+ promoviše priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija u obrazovanju, otvoreni pristup obrazovnim materijalima, dokumentima i medijskim sadržajima koji nastaju u finansiranim projektima i šire, kao i međunarodnu dimenziju aktivnosti, višejezičnost, jednakopravnost i inkluzivni pristup obrazovanju.

Erazmus+ će trajati u periodu od 2014. do 2020. godine.

Ukupna sredstva namenjena programu za ceo period iznose 14,7 milijardi evra.

Ovde možete pronaći brošuru o učešću Srbije u Erazmus+ programu za konkursni rok 2017-2018

 

Napomene – dobro je znati:

Institucije koje imaju pravo da učestvuju u projektima Erazmus+ moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama (zemlje Evropske unije, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), dok su pojedini delovi programa, naročito oni koji se odnose na visoko obrazovanje, otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja (to mogu da budu zemlje koje se nalaze u susedstvu Evropske unije, među njima je i Srbija, ali i sve druge zemlje sveta).

Erazmus+ je nasledio i objedinio četiri programa u kojima je Srbija učestvovala u periodu od 2007. do 2013. godine: Tempus, Erazmus Mundus, Program za celoživotno učenje i program Mladi u akciji. Neki od projekata ova četiri programa se još uvek sprovode.

…………………………………………

Ko sprovodi program?

Za sprovođenje programa Erazmus+ nadležne su:

Detaljnije objašnjenje uloge svakog od pomenutih aktera može se naći u programskom Vodiču.