Obrazovanjem za slobodnu štampu

Svetski Dan slobode štampe obeležava se 3. maja na osnovu odluke Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom se ukazuje na značaj slobodne reči, prava na slobodno informisanje i objektivnost izvora informacija. Ta prava su zagarantovana članom 19. Univerzalne deklaracije o qudskim pravima a Ujedinjene nacije i UNESKO svake godine podsećaju vlade i države da je nužno obezbediti poštovanje istih kao osnovni preduslov razvoja demokratije i društva.

Mediji u svetu su u opasnosti i velikoj krizi, kako zbog sve otvorenijih ataka iz sfere politike i korporativnog kapitala, tako i od strane kriminalnih grupa, klanova i terorističkih organizacija. Međunarodna federacija novinara (IFJ) nedavno je objavila da je prošle godine u svetu ubijeno najmanje 95 novinara.

“Broj napada na novinare i medije je u porastu, uključujući i pretnje smrću, a zapaljiva retorika na čijoj su meti novinari sve više dolazi od vladinih predstavnika”, navodi se u izveštaju IFJ.

 
“Pluralistički i nezavisni mediji su srž slobode medija, ali da bi se identifikovao  i riješio problem lažnih i diskriminatorskih informacija, posebno na društvenim medijima, kvalitetno novinarstvo, etičko ponašanje i provjeravanje činjenica moraju ići jedno sa drugim”, kazala je šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Maryse Daviet na nedavnom okruglom stolu OEBS-a.

“Jačanje svesti o značaju slobodne štampe, ali i odgovornosti novinara za iznete informacije, može u najvećoj meri doprineti koncept medijskog obrazovanja. Znanja, standardi i doslednost su ključni atributi za unapređenje tržišta slobodnih medija, a da bi se to postiglo neophodno je dobro obrazovanje za medijske profesionalce, kao i razvijene kompetencije medijske publike kako bi se sama zaštitila od nadirućih lažnij vesti, spina i manipulacije” smarta Dr Boban Tomić direktor Visoke škole za komunikacije.