Junski upisni rok u toku

Upis na sve studijske programe VŠK je u toku a obavlja se prema kalendaru aktivnosti iz Konkrusa za upis studenata klase 2019/20 školske godine.

Brucoše očekujemo na osnovnim akademskim studijskim programima Savremene kulture (240 ECTS) za zanimanje Diplomirani kulturolog i na programu Komunikacije (240 ECTS) za zanimanje Diplomirani komunikolog.

Na master akademske studije upisujemo studente na studijski program Kultura i komunikacije u trajanju od jedne godine (60 ECTS) i zanimanja Master kulturolog i Master komunikolog.

Sve dodatne informacije o procedurama i načinu upisa kandidati mogu dobiti u Sekretarijatu Škole pozivom na broj +381 64 980 60 60 ili pisanim putem na email viskom@viskom.ac.rs

Dobrodošli!