Bolonjska deklaracija i Bolonjski proces

Bolonjska deklaracija je potpisana 1999. godine od strane ministara zaduženih za visoko obrazovanje iz 29 evropskih zemalja. Potpisivanjem Bolonjske deklaracije otpočeo je Bolonjski proces koji ima za cilj stvaranje jedinstvenog evropskog sistema univerzitetske nastave i istraživanja do 2010. godine, uz istovremeno priznavanje i zadržavanje raznolikosti nacionalnih specifičnosti (kultura, jezik, tradicija, itd). Na taj način se teži stvaranju fleksibilnijeg i efikasnijeg Ceo tekst …

Šta su i kako funkcionišu ECTS bodovi?

Šta predstavlja sistem bodova? Sistem bodova predstavlja sistematični opis obrazovnog programa, koji se dobija dodeljivanjem bodova/kredita njegovim komponentama (kursevima). Definicija bodova/kredita u visokom obrazovanju se zasniva na različitim parametrima, poput opterećenja studenta, ishoda učenja i radnih sati. Šta je ECTS? Evropski sistem prenosa i akumulacije bodova fokusira se na studenta i zasniva se na opterećenju studenta prilikom savlađivanja ciljeva programa. Ceo tekst …