Prvi broj Humanistike

Štampano izdanje našeg naučnog časopisa Humanistika objavljeno je i dostupno je čitalačkoj publici, stručnoj i naučnoj javnosti. Prvi broj štampan je u standardnom B5 formatu na 154 stranice a u njemu je objavljeno ukupno sedam radova naših saradnika. U uvodnoj reči u ime Redakcije časopisa ciljeve časopisa izložio je glavni i odgovorni urednik Humanistike Dr Boban Tomić. Uobičajena oprema časopisa podrazumeva objavljivanje standardnih uputstava autorima i recenzentima, što je u ovom broju posebno publikovano.

Ovaj broj Humanistike donosi ukupno sedam radova od kojih su četiri posvećena filmskim studijama, dva medijima i komunikacijama a jedan rad je iz oblasti digitalne humanistike.

Prvi broj Humanistike donosi i najave stručnih skupova i naučnih konferencija u svetu i regionu a u narednim brojevima biće dodata i rubrika za prikaze i recenzije monografskih izdanja iz polja društveno humanističkih nauka.

Štampano izdanje može se nabaviti u Redakciji a dostupno je u Narodnoj biblioteci Srbije, kao i Repozitorijuju naučnih časopisa NBS.

Pojedinačnim radovima objavljenim u ovom broju možete pristupiti preko ove stranice.

PDF verziju (camera ready) celog broja Humanistike možete preuzeti na ovom linku.