Prvi broj Humanistike

Štampano izdanje našeg naučnog časopisa Humanistika objavljeno je i dostupno je čitalačkoj publici, stručnoj i naučnoj javnosti. Prvi broj štampan je u standardnom B5 formatu na 154 stranice a u njemu je objavljeno ukupno sedam radova naših saradnika. U uvodnoj reči u ime Redakcije časopisa ciljeve časopisa izložio je glavni i odgovorni urednik Humanistike Dr Boban Tomić. Uobičajena oprema časopisa Ceo tekst …