Mobilnost studenata

Konkursi su javni, objavljuju se na sajtovima onih visokoškolskih institucija u Srbiji koje učestvuju u programu (imaju potpisane Erazmus+ ugovore sa partnerskim institucijama u Evropi) i namenjeni su isključivo studentima i zaposlenima na datoj instituciji.

Ukoliko želite da proverite da li Vaša visokoškolska institucija učestvuje u programu i da li trenutno ima otvorene konkurse za Erazmus+ mobilnosti, savetujemo Vam da se obratite Kancelariji za međunarodnu saradnju Vašeg univerziteta ili više škole.

Univerzitet u Beogradu razvio je onlajn platformu MobiON preko koje se studenti i zaposleni na ovom univerzitetu mogu informisati o dostupnim konkursima kroz Erazmus+ program i prijaviti se na njih, te na ovoj platformi možete proveriti trenutno otvorene pozive.

Trenutno je na Univerzitetu u Novom Sadu otvoreno više konkursa za stipendirane razmene studenata i za mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja ovog univerziteta koje će se realizovati na nekom od univerziteta iz zemalja Evropske unije. Konkurse možete pogledati na stranici Univerziteta u Novom Sadu.

Na Univerzitetu u Nišu je trenutno otvoreno više konkursa za mobilnost studenata i nastavnog i administrativnog osoblja ovog univerziteta. Konkursi se nalaze na stranici Univerziteta u Nišu.

Na Univerzitetu u Kragujevcu trenutno je otvoreno više poziva za kreditnu mobilnost kroz Erazmus+ program za studente i nastavno i administrativno osoblje. Konkurs pogledajte na stranici Univerziteta u Kragujevcu.

U narednom periodu se očekuje još mnoštvo konkursa za kreditnu mobilnost kroz Erazmus+ program koji će se objavljivati na gorepomenutim stranicama, te pozivamo sve zainteresovane da na njima redovno prate sve informacije.

Takođe, za konkretna pitanja i nedoumice vezane za konkurse u okviru Erazmus+ programa, treba se obratiti Kancelariji za međunarodnu saradnju matičnog univerziteta. Za sva opšta pitanja vezana za Erazmus+ i Erazmus Mundus programe i stipendije, Fondacija Tempus Vam stoji na raspolaganju.

Erazmus Mundus zajednički master programi

Ažuriranje liste dostupnih zajedničkih master programa očekuje se na jesen 2018. godine, u periodu od septembra do oktobra, kada će biti objavljeni novi rokovi za prijave i podnošenje dokumentacije.

Potrebno je imati u vidu da svaki zajednički master program ima sopstveni rok za podnošenje dokumentacije, koji je neophodno proveriti na sajtu samog programa.

Spisak dostupnih Erazmus Mundus zajedničkih master programa za školsku 2018/2019. godinu možete pogledati na sajtu Izvršne agencije:  lista Erazmus Mundus zajedničkih master programa.

Izvor: Erasmus+ Srbija