Naučna konferencija VisKom

Prva naučna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Mediji, komunikacije i kulturne promene” održaće se na Visokoj školi za komunikacije 28. i 29. maja 2020.

Visoka škola za komunikacije je uputila pozive naučnim i akademskim radnicima regiona da se uključe u rad konferencije a ukoliko ste i Vi među zainteresovanima kontaktirajte nas i rezervišite svoje mesto na konferenciji.

Medijski posredovana stvarnost, nezaobilazna u životu savremenog čoveka, sve više okupira javni i lični prostor i nameće svoje kriterijume i norme komuniciranja. Tehnološki razvoj masmedija donosi nove oblike komuniciranja i medijskog posredovanja. Medijske prakse postaju sve više zavisne od tehnologije ali i profita. Uticaj medija na oblikovanje ljudskog iskustva, stavova i ponašanja postaje sve veći i izrazitiji, dok su pitanja medijske etike, deontologije medija i medijske kulture potisnuta u drugi plan.

Opšta i medijska kultura su pod snažnim uticajem komercijalizacije a mogućnosti razvoja izvornih kulturnih obrazaca i uticaja su ugroženi i/ili problematični. Postavlja se mnogo pitanja o međusobnim uticajima medijske prakse i medijske kulture. Da li će medijska kultura pod pritiscima tehnologije i profita, izgubiti kreativnost i smislenost u pozitivističkom diskursu i čime bi takav proces mogao da rezultira u konačnici?

Studije kulture i medija moraju pokazati interesovanje za dublja istraživanja odnosa i uticaja medijskih i komunikacijskih praksi na kulture i kulturne promene. Najviše zbog toga što su savremene medijske prakse u sve većoj kontradikciji prema stvaralačkim kulturnim praksama. Ekspanzijom digitalnih komunikacija, online medija i društvenih mreža, dramatično se menja i medijsko i kulturno okruženje. Liberalizacija telekomunikacionih usluga dodatno ojačava korporativne tendencije u medijima i slabi kreativnu i kvalitetnu medijsku produkciju što posredno utiče i na problematičnu kulturnu produkciju i razvoj subkulturnih i potkulturnih obrazaca.

Da li se uticaj medija i komunikacija na kulturne promene može optimizirati i šta je neophodno učiniti da kulturne promene budu pozitivna rezultanta medijskih i komunikacijskih praksi. Reality produkcije, tabloidno novinarstvo, medijski klijentelizam, produkcija lažnih vesti, spinovanje, prikrivena propaganda i kako sve to utiče na kulturni diverzitet? Postoje li pretnje kojih nismo svesni? Gde su granice regulacije i deregulacije i šta se očekuje od medija, novinara, države, biznisa, nauke, javnosti da učine za kulturu?

Ovo su samo neka od pitanja koja želimo da istražimo i aktuelizujemo na Konferenciji uspostavljajući jasan fokus na međusobne uticaje medijskih i komunikacijskih praksi na savremene kulturne promene.

Konferencija će okupiti naučne i akademske eksperte, profesionalce iz medija, donosioce odluka, NGO, umetnike, kreativne stvaraoce i studente, koji dolaze iz različitih sektora medija, komunikacija i kulture.

Naučni radovi treba da budu referisani, ali ne i limitirani, na sledeće teme:   

Kultura u medijskim praksama i novinarstvu, Kulturne promene i globalni mediji, Interkulturni dijalog, mediji i migracije, Mediji i kultura u EU i globalnom kontekstu, Nova persuazivnost: Lažne vesti i spin kao nova subkultura, Medijska pismenost za medijsku kulturu, Obrazovanje između medija i kulture, Mediji, kultura i psiha, Mediji, geopolitika i kultura, Etički i normativni aspekti medija i kulture, Međusobnost medija, kulture i politike, Ekonomska održivost kulture u medijskim sadržajima, Kultura i integrisane marketinške komunikacije, Novi mediji i digitalna kultura, Uticaj medijskih tehnologija na kulturne promene,

Radni jezici
konferencije su BHCS i engleski jezik.

Prijava radova

Sažetak rada, obima do 250 reči, i kratku biografiju autora poslati do 10.05.2020. na adresu conference@viskom.ac.rs Obaveštenje o prihvatanju radova objavićemo do 20.05.2020.

Sažeci prihvaćenih radova biće objavljeni u Zborniku sažetaka u štampanom i elektornskom izdanju pre Konferencije. Autori predstavljaju svoje radove u izlaganju od 10 minuta sa slajdovima na Konferenciji.

Rok za dostavljanje pune verzije radova je 01.09.2020. a Zbornik radova biće objavljen i dostavljen autorima radova u štampanoj i elektronskoj verziji do kraja oktobra 2020. Uputstvo za autore dostupno je na linku ovde.

Prijava učešća

Prijave učešća se vrše popunjavanjem priloženog obrasca u elektronskoj formi koji se nalazi na linku ovde. Rok za prijave učešća je 10.05.2020.

Učesnici konferencije mogu biti istraživači, studenti i profesionalci angažovani u oblastima koje su od značaja za konferencijske teme. Učesnici kojima budu prihvaćeni radovi ne plaćaju kotizaciju. Učesnici sami snose troškove prevoza i smeštaja. Za vreme konferencije obezbeđeni su radni materijali, zajednički ručak, kafe pauze i osveženja za sve učesnike.

Mesto održavanja i kontakt za učesnike:

Visoka škola za komunikacije, Terazije 27/V, 11000 Beograd, Srbija.

Kontakti: +381 64 980 60 60, Email: conference@viskom.ac.rs, Internet: www.conference.viskom.ac.rs 

Na Google mapi