Tokom krize prilagođen rad

U skladu sa propisanim merama u toku vanrednog stanja VŠK organizuje rad i aktivnosti Škole kako bi se planovi na vreme realizovali a sve aktivnosti obavile uspešno. Nastava se organizuje korišćenjem elektronskih platformi i učenjem na daljinu a svi nastavnici su u komunikaciji sa studentskim grupama. Aprilski ispitni rok biće održan prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen a koristiće se mogućnosti elektronskog i polaganja ispita na daljinu u skladu sa mogućnostima i propisima.

Studentska služba i uprava Škole rade po prilagođenom rasporedu a dostupni su studentima u svako doba telefonski ili elektronskim putem.

Škola poziva sve studente da se strogo pridržavaju mera koje propisuju nadležni državni organi, kako bi smo svi zajedno uspešno prebrodili krizu sa što manje posledica.