Početak nastave 2020/21

U sredu 07. oktobra u 11:00 časova u slušaonici S1 održaće se prijem studenata i time zvanično obeležiti početak nove školske godine. Nastava u jesenjem semestru školske 2020/21 godine počinje, po rasporedu časova, u ponedeljak 12. oktobra.

Poštujući sve propisane mere zaštite za vreme trajanja pandemije Covid-19, Viskom svojim studentima i nastavnicima obezbeđuje bezbedno radno okruženje, higijenske uslove i prostorno distanciranje za vreme nastavnih aktivnsoti.

Za sada, nastava će se odvijati redovno po rasporedu časova a ukoliko epidemiološka situacija i preporuke državnih organa budu iziskivale, Viskom će nastavu prilagoditi uslovima, kako bi se mere ispoštovale a nastava i aktivnosti Škole realizovali.