Šta sam otkrila u VisKom-u?

Visoka škola za komunikacije je ime sa kojim sam se prvi put susrela dok sam uobičajeno listala novosti na Instagramu. Samo ime fakulteta mi je veoma priviklo pažnju. A činjenica da sam reklamu videla na jedno tako popularnoj društvenoj mreži, samo me je podstaklo da saznam nešto više.

Videti nešto na instgramu za mene znači da je u okvirima aktuelnog, u koraku s vremenom, lako dostupno ciljnoj grupi do koje želi da se dopre, a opet kratko i jasno koliko reklama na instagramu dozvoljava.

Opredelila sam se za smer Komunikacije jer nudi široki izbor mogućnosti i obuhvata moja mnogobrojna interesovanja.

Nastavni program nije okrenut isključivo novinaratvu, već uključuje i marketing, jezike i kultuloroške predmete. Ovakav nastavni program bilo je nešto što mi se zaista učinilo jako interesantnim, a opet praktičnim i primenljivim u ubrzanom svetu u kom živimo.

Takođe, veoma je srodno profesiji kojim se bavim skoro pet godina-manekenstvu. Zajedničko ovom smeru i mom zanimanju jesu za mene veoma bitne stavke i oblasti koje su meni uvek privlačile pažnju.

To podrazumeva komunikacije između velikih korporacija (brendova) i javnosti, informiranost javnosti, javno mnjenje različitih slojeva publike, organizovanje kulturnih događaja, planiranja marketinških kampanja itd.

Pristup profesora na fakultetu ide u korak s idejom ovog smera. Pratimo aktuelnosti, osvrćemo se na praktične primere iz svakodnevnog života i što je najbitnije imamo priliku da izrazimo svoje mišljenje i predstavimo svoja interesovanja.

Oblasti kojima se bavimo šire moj krug ideja, podstiču me na kritičko razmišljanje i zahtevaju stalno informisanje o aktuelnostima što kod nas, što u svetu. Jedna od stvari koje mi se najviše sviđaju jeste što sve ovo ide uz jedno opšte kulturno obrazovanje, upoznavanje sa terminima iz svakodnevnice i definisanje nekih pojava i fenomena sa kojima se susrećemo.

Iako još uvek u svojoj glavi nemam tačno definisano šta je to čime bih volela da se bavim, ovaj smer mi pruža priliku da se bolje upoznam s različitim oblastima profesije kojom se trenutno bavim. Ukoliko sebe jednog dana zamislim kao brand developer-a ili planera digitalnog marketinga, na ovom smeru ću svakako imati prilike da se stavim u takvu ulogu i steknem potrebna znanja za ovakav poziv.

Komunikacije su bile smer koji me nije prinudio da se opredelim isključivo za oblasti komunikologije ili samo za marketing. S obzirom da je tako širokog spektra, u bilo kom trenutku studija a i kasnije u životu biću u mogućnosti da pređem na jednu ili drugu stranu. Dakle, dinamika koja je u moj dosadašnjoj profesiji sveopšte prisutna, neće mi manjkati ni kasnije u profesijonalnoj karijeri, za koju god se opredelila.

S obzirom da sam u prilici da puno putujem, izložena sam različitim medijskim sadržajima i još različitijim marketinškim kampanjama. Ovaj smer daje mi mogućnost da se teorijski upoznam s medijskim sistemima različitih država, kao i samim marketingom koji je u današnje vreme tako bitan i prisutan u svakom aspektu društva.

To mi koristi da bolje razumem principe po kojima funkcionišu velike medijske kuće, kao i da iz drugog ugla posmatram svoju ulogu u marketinškim aktivnostima brendova za koje radim.

Uz sve ovo, imam prilike da usavršavam znanje jezika koje svakodnevno koristim na svojim putovanjima, te tako nisam zapostavila ni tu jako bitnu stavku.

Teme za razmišljanje i pitanja koja proističu iz nastavnog programa, su teme sa kojima se zaista svakodnevno susrećemo. Posebno kad se radi o medijskom prostoru u našoj zemlji. Osoba sam koja voli izazove, te mislim da ako novinarstvo bude moj odabir, neću ostati uskraćena za izlazak iz zone komfora.

Kad se radi o oblasti novinarstva, vidim priliku za istraživanjem a ne samo pukim informisanjem, ukazivanjem na teme o kojima se manje govori i jedan prozor u svet, ali sve to u okviru izazova da se ostane brz i aktuelan.

Doprineti tome da javnost bude informisana pravovremeno i tačno je takođe vizija koju imam o novinarstvu, pa je i to jedna od stvari koje su me podstakle da se opredelim za ovaj smer.

Ako se okrenem marketingu, dobijam mogućnost da budem deo stvaranja kampanje, kreiranja imidža, da ispoljim svoju kreativnu stranu ali da opet budem u neposrednom kontaktu s javnosti osluškujući potražnju tržišta i ispitivajući šta je to čemu većina stremi.

U skladu s širokom lepezom mogućnosti koje nudi, i našoj generaciji bitnim i bliskim temama sa kojima nas suočava, komunikacije su smer koji pruža priliku da između sebe naiđemo na suprotstavljena razmišljanja i neko drugačije gledanje na stvari.

Po meni je to nešto što je jako bitno ne samo za oblasti kojima se mi bavimo, nego i za jedno naprednije društvo i naš život po završetku studija.

Meni je zvučalo odlično sve ovo imati u jedom smeru.

Mislim da dok smo još uvek u ulozi studenta, stvari posmatrao iz neke malo drugačije perspektive. Pronalazimo svoje mesto u društvu, bez opterećenja od strane preduzeća u kojem radimo ili usled neizvesnosti poslovne odluke koju smo doneli. Još uvek širimo vidike, kritičnije smo nastrojeni, zauzimamo se za svoje mišljenje a u isto vreme smo svakodnevno izloženi različitim inovativnim idejama.

Stoga je veoma važno da neko podstiče tu našu otvorenost, istraživanje, različita mišljenja i stavove, želju za promenama i nastojanje da se utiče da svet bude što bolje mesto za život.

Ovakav smer je odličan izbor za sve mlade koji, kao ja, imaju široka interesovanja, vole da budu u toku sa aktuelnostima, koji u marketingu vide prostor da izraze svoju kreativnost, a komunikacije kao put i otkrivanje mišljenja javnosti i onog manje poznatog i istraženog.

Savremeno, kreativno, kritički, istraživački, dinamično, objektivno (ali s slobodom mišljenja ;)) – to su pridevi kojima bih opisala VisKom.