Koncepti modernog obrazovanja

Piše: Rada Tadić Svedoci smo sveobuhvatnih i brzih promena u društvu, a samim tim i na području obrazovanja i tržištu rada. Predhodne industrijske revolucije su se dogodile jer su ljudi spoznali da parna mašina i električna enrgija mogu da doprinesu napretku proizvodnje, povećanju profita i sveopštem boljem stanju u društvu. Zatim je stigla treća industrijska revolucija, doba tehnologije i novih Ceo tekst …

IZ MOG UGLA – Zašto sam upisao VISKOM?

Pravilna komunikacija, kako se predstavljamo svetu i shvatanje poruka iza vesti i informacija generalno postaje sve bitnija veština u modernom društvu, hteli mi to ili ne. To može da se pojavi u mnoštvu oblika, bilo da li predstavljamo svoje sposobnosti poslodavcima, tražimo istinu kod novinskih članaka ili čak i smanjivanje nesporazuma u svakodnevnom razgovorima sa bliskim osobama. Ono što me Ceo tekst …

Zašto je obrazovanje važno?

Piše: Jelena Stojićević “Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet.” Nelson Mendela Čak i robot zna da čita i piše, ali mudro korišćenje znanja je ono što ljude izdvaja. Obrazovanje nam pomaže u interakciji sa različitim ljudima, u razmeni znanja i ideja i organizaciji suživota. Kroz njega usavršavamo sposobnost izražavanja i komunikacije. Obrazovani pojedinci mogu jasno da Ceo tekst …

Medijska pismenost u školi

Piše: Doc. Dr Violeta Kecman Šta mogu da znam? Šta treba da činim? Čemu mogu da se nadam? Šta je čovek? Imanuel Kant (Immanuel Kant) Mesto i uloga medija u globalnoj kulturi s početka 21. veka zahteva novi pristup učenju, usklađen sa velikim medijskim i tehnološkim promenama. Empirijsko upoznavanje sveta oko sebe i tradicionalno institucionalno usvajanje opštih civilizacijskih znanja putem Ceo tekst …

IZ MOG UGLA: Šta sam otkrila u VisKom-u?

Piše: Vanja Đaković Visoka škola za komunikacije je ime sa kojim sam se prvi put susrela dok sam uobičajeno listala novosti na Instagramu. Samo ime fakulteta mi je veoma priviklo pažnju. A činjenica da sam reklamu videla na jedno tako popularnoj društvenoj mreži, samo me je podstaklo da saznam nešto više. Videti nešto na instgramu za mene znači da je Ceo tekst …

Koliko je važna etika u marketinškoj kampanji?

Piše: Jelena Stojićević Etički marketing je manje marketinška strategija, a više filozofija koja obuhvata sve marketinške napore. Nastoji da promoviše iskrenost, pravičnost i odgovornost u reklamnim oglašavanjima. Etika je notorno teška tema jer svi imaju subjektivne sudove o tome šta je „ispravno“, a šta „pogrešno“. Iz tog razloga etički marketing nije utemeljena lista pravila, već opšti skup smernica koje pomažu Ceo tekst …

Kumunikacija i dizajn

Piše: Prof. Dr Boban Tomić Dizajn je stvoren da povezuje i unapređuje komunikaciju između proizvoda/usluge i korisnika. Svi aspekti dizajna jesu, manje-više složene, komunikacijske operacije usmerene na zasnivanje i ojačavanje odnosa proizvođač – potrošač. Kako je taj odnos zasnovan i kojim pravcima je evoluirao, tokom proteklog veka, pokušao sam da odgonetnem u ključnim teorijama i praksama dizajna. Šta bi moglo Ceo tekst …

Novi senzibilitet učenja na daljinu

Mere zaštite od pandemije virusa Covid19 izazivaju tektonske poremećaje u svim segmentima društvenog delovanja i organizovanja, širom planete. Promene u načinu funkcionisanja, koje smo ove godine iskusili zbog pandemije, primoravaju sve poslovne i javne delatnosti da se saobraze kriznim uslovima i vremenima. Ozbiljnost zaštitinih mera uslovljava i obrazovne procese i tehnologije da se prilagode novim uslovima i da iznađu pogodna Ceo tekst …

Agencije u javnom komuniciranju

Piše: Prof. Dr Boban Tomić Da bi smo bolje razumeli svet masovnih komunikacija moramo dobro poznavati učesnike u procesima masovnog komuniciranja, odnosno subjekte komuniciranja. Masovni mediji su učesnici u procesu masovnog komuniciranja i njihov zadatak je da svojoj ciljanoj publici plasiraju medijske sadržaje putem svojih kanala (štampa, radio, televizija, novi mediji…). Masovni mediji su samo jedan od činilaca kompleksnog sveta Ceo tekst …

Ključ je u dobrom izboru profesije

Piše: Rada Tadić Od dobre profesionalne orijentacije zavisi ukupan životni uspeh pojedinca a mladi ljudi moraju voditi računa o tome da usklade svoje talente i mogućnosti sa željama i potrebama sveta rada. Najpre, šta je to profesionalna orijentacija i koje aktivnosti obuhvata? Na kraju osnovne i srednje škole tipična dilema koja se učenicima nameće je šta i kuda dalje? Mlade Ceo tekst …