Koncepti modernog obrazovanja

Piše: Rada Tadić Svedoci smo sveobuhvatnih i brzih promena u društvu, a samim tim i na području obrazovanja i tržištu rada. Predhodne industrijske revolucije su se dogodile jer su ljudi spoznali da parna mašina i električna enrgija mogu da doprinesu napretku proizvodnje, povećanju profita i sveopštem boljem stanju u društvu. Zatim je stigla treća industrijska revolucija, doba tehnologije i novih Ceo tekst …

Ključ je u dobrom izboru profesije

Piše: Rada Tadić Od dobre profesionalne orijentacije zavisi ukupan životni uspeh pojedinca a mladi ljudi moraju voditi računa o tome da usklade svoje talente i mogućnosti sa željama i potrebama sveta rada. Najpre, šta je to profesionalna orijentacija i koje aktivnosti obuhvata? Na kraju osnovne i srednje škole tipična dilema koja se učenicima nameće je šta i kuda dalje? Mlade Ceo tekst …